Dzień Nowej Szansy

Zapraszamy serdecznie na cotygodniowe spotkania w poniedziałek o godz. 16.00 oraz w piątek o godzinie 12.00.

Spotkania te organizowane są przez KChB w Gnieźnie i Fundację ChID, nazywamy je projektowo „Dniem Nowej Szansy”. 
Jest to czas budowania relacji z mieszkańcami miasta Gniezna i okolic. W spotkaniach uczestniczą ludzie potrzebujący wsparcia, bezdomni, głodni, chorzy, zmęczeni i obciążeni.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymują ciepły posiłek oraz paczkę, a także świadectwo zmiany życia od beneficjentów Ośrodka ChID którzy dzielą się swoimi historiami zmienionego życia.

Grupa Genesis (Wtorek 18.00)


Podczas spotkania rozważamy Pismo Święte i modlimy się o siebie nawzajem. Uczymy się być praktycznymi w zastosowaniu instrukcji życia”, którą dla nas jest Biblia. Budujemy wspólne relacje dzieląc się swoimi doświadczeniami z życia z Bogiem. Zapraszamy każdego kto jest zainteresowany by uczyć się być naśladowcą Jezusa Chrystusa.
„Biblia wyraźnie stwierdza, że wierzący powinni regularnie spotykać się ze sobą, by modlić się, wielbić Boga, uczyć się, budować wspólnotę i zachęcać się nawzajem. Samotne podążanie drogą wiary, nie było nigdy Bożym zamysłem dla chrześcijan. Zaangażowanie w lokalnym kościele ma kluczowe znaczenie dla naszego wzrostu w Chrystusie”

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” Dz.Ap. 2,42