liderzy

Janusz Fredyk – pastor, przewodniczący Rady Zboru – jafre21@o2.pl

Iwona Fredyk – członek Rady Zboru

Marcin Łukaszuk – członek Rady Zboru – marcin_mg@onet.eu

Dodaj komentarz