liderzy

Janusz Fredyk – pastor

jafre21@o2.pl

IMG_0010a

 

Marcin Łukaszuk – pastor asystent

marcin@breadoflife.pl

Kadra - wykłady - Fot.Tomasz Iwański (106)

 

Jacek Przyjemski – diakon

jacenty57@o2.pl

IMG_20170514_095005