liderzy

Janusz Fredyk – pastor I – jafre21@o2.pl

Rafał Witkowski – pastor II – rafal.witkowski@op.pl

Marcin Łukaszuk – przewodniczący rady zboru – marcin@fundacjachid.pl

Urszula Karwowska – członek rady zboru

Dodaj komentarz