liderzy

Janusz Fredyk – pastor – jafre21@o2.pl

Marcin Łukaszuk – przewodniczący rady zboru – marcin_mg@onet.eu

Dodaj komentarz