Dzień Nowej Szansy

Zapraszamy serdecznie na cotygodniowe spotkania w poniedziałek o godz. 16.00 oraz w piątek o godzinie 12.00.

Spotkania te organizowane są przez KChB w Gnieźnie i Fundację ChID, nazywamy je projektowo „Dniem Nowej Szansy”. 
Jest to czas budowania relacji z mieszkańcami miasta Gniezna i okolic. W spotkaniach uczestniczą ludzie potrzebujący wsparcia, bezdomni, głodni, chorzy, zmęczeni i obciążeni.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymują ciepły posiłek oraz paczkę, a także świadectwo zmiany życia od beneficjentów Ośrodka ChID którzy dzielą się swoimi historiami zmienionego życia.