Grupa Genesis (Wtorek 18.00)


Podczas spotkania rozważamy Pismo Święte i modlimy się o siebie nawzajem. Uczymy się być praktycznymi w zastosowaniu instrukcji życia”, którą dla nas jest Biblia. Budujemy wspólne relacje dzieląc się swoimi doświadczeniami z życia z Bogiem. Zapraszamy każdego kto jest zainteresowany by uczyć się być naśladowcą Jezusa Chrystusa.
„Biblia wyraźnie stwierdza, że wierzący powinni regularnie spotykać się ze sobą, by modlić się, wielbić Boga, uczyć się, budować wspólnotę i zachęcać się nawzajem. Samotne podążanie drogą wiary, nie było nigdy Bożym zamysłem dla chrześcijan. Zaangażowanie w lokalnym kościele ma kluczowe znaczenie dla naszego wzrostu w Chrystusie”

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” Dz.Ap. 2,42