Archiwum z Kwiecień 2012

D. Banicki 15.04.2012 Bo Nadzieję Mamy W Genach

czwartek, 19 Kwiecień 2012

D. Banicki 15.04.2012 Bo Nadzieję Mamy W Genach

Dzieło Krzyża

piątek, 6 Kwiecień 2012

„Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę.

Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę.

Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was.” (1Ptr 1:10-12)

Moi Drodzy! Słowa, które pod natchnieniem Ducha Świętego napisał Apostoł Piotr napełniają mnie wielka radością i w pełni  określają wartość dokonanego Odkupienia. Czy takie same odczucia towarzyszą i Tobie? Cudowne jest to, że ten fakt, przepowiadany przez proroków, dzisiaj jest rzeczywistością. Ciesz się radością Odkupienia i oddaj Bogu Chwałę.

Nabożeństwo w piątek, 6.04.2012 r. o godz. 18:00

D. Banicki 25.03.2012 Dobry przykład z „Drugiego planu” Tymoteusz

niedziela, 1 Kwiecień 2012

D. Banicki 25.03.2012 Dobry przykład z „Drugiego planu” Tymoteusz

Opowieść o trzech drzewach

niedziela, 1 Kwiecień 2012

Niedzielne nabożeństwo 1.04.2012 r. różniło się od naszych cotygodniowych spotkań. Wszystko za sprawą naszych artystów, którzy przygotowali przedstawienie: „Opowieść o trzech drzewach”. Ta przepiękna inscenizacja uatrakcyjniła niedzielne nauczanie i sprawiła, że kazanie stało się interaktywne, a przesłanie – ewangelizujące. Mottem niedzielnego spotkania były słowa zapisane w Księdze Izajasza: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” Przedstawienie z pewnością było doskonałym komentarzem tych słów i zachętą pójścia za Jezusem.